Musik från/Music from 1628
Music by/Musik av Carlo Farina
Ensemble: L'Accademia del Ricercare
Dans/Dance Volta Prima a 4 (1628)

THE SHIP'S HISTORY IN ENGLISH

"Next to God the welfare of the nation depends on its navy" - Gustav II Adolf

"Time stopped on Vasa at five o’clock in the
afternoon on August 10th, 1628"

Welcome to a private website about warship Vasa that tragically sank on its maiden voyage in 1628 in Stockholm harbor. Vasa was discovered in 1956 by Anders Franzén and Per Edvin Fälting, salvaged in 1961. Vasa can be seen today at the Vasa Museum in Stockholm.

This page was born when I went on a course at Sundbyberg folkhögskola from 2013 to 2015. I created this page as a school project.

All photos is shown by permission of Maritime museums in Stockholm. All music on the site is from the period around Vasa.

I dedicate this page to the Vasa Museum staff who work hard to preserve the Vasa as long as possible. We may not be able to have her for all eternity, but in our hearts will Vasa and her crew always sail.

SKEPPETS HISTORIA PÅ SVENSKA

"Näst Gud vilar rikets välfärd på dess flotta" - Gustav II Adolf

"Tiden stannade på Vasa omkring klockan 17:00
söndag den 10 augusti 1628"

Välkommen till en privat hemsida om Örlogsskeppet Vasa som tragiskt sjönk på sin jungfruresa 1628 i Stockholms hamn.
Vasa upptäcktes 1956 av Anders Franzén och Per Edvin Fälting, bärgades 1961. Vasa kan i dag ses på Vasamuseet i Stockholm."

Sidan kom till när jag gick på en kurs på Sundbybergs folkhögskola 2013-2015, sidan skapades som ett projekt i skolan.

Alla bilder visas med tillstånd av Maritima museerna i Stockholm. All musik på sidan är från tiden kring Vasa.

Jag tillägnar denna sida Vasamuseets personal som arbetar hårt med att bevara Vasa så länge som möjligt.
Vi kanske inte kommer att ha henne för all evighet men i våra hjärtan kommer Vasa och hennes besättning alltid att segla.
En fim om Vasas historia av mig./ A film about Vasa's story of me.

.

portfolio img

Vasas galjons figur.
The figurehead, leaping lion.

portfolio img

Akterskeppet riddare.
Stern knight.

portfolio img

Vasa i sitt hem.
Vasa in her home.

portfolio img

Den 10 augusti 1628 ca klockan 17:00.
On August 10, 1628 at 17:00.

portfolio img

Babordssidan där vattnet forsar in den 10 augusti 1628
The port side where the water rushes in August 10, 1628

portfolio img

En av Sveriges största katastrofer genom tiderna håller på att hända
One of the biggest disasters of all time in Sweden is about to happenKung Gustav II Adolf
King Gustav II Adolf

Music by/Musik av Jacob Preaetorius
Music/Musik: Salve decus suecorum
Rex Gustave Adolphe
Ensemble: Göteborgs universitet kör och orkester

King Gustav II Adolf

When Gustav II Adolf inherited the throne in 1611, he inherited three wars, with Russia, Denmark and Poland. The situation was difficult, to say the least. Gustav II Adolf was at war during 18 of the 21 years of his reign, both wars he inherited and wars he sought.

As early as the age of nine, the king sat in the Council's deliberations. The king had to learn German, Dutch and Latin. When the king had turned 30, he could talk to diplomats and to be a negotiator.

He fought side by side with his soldiers. For posterity's the king was best known as the one who founded the Swedish empire that would make the country one of Europe's largest and leading nations during the early modern period.

He was one of the most known war military commanders when he reformed all the military tactical thinking end methods, which has made him known as "the father of modern warfare". The king's actions in politics and religion affected the whole of Europe also Sweden governance changed.

He was honored in 1633 after his death by the Swedish parliament named Gustav Adolf the Great.

He died in the Battle of Lützen in 1632. His early death was a great loss to the Lutheran side. This resulted in large parts of Germany and other countries, which had been conquered for Lutheranism, to be reconsidered for Catholicism (via the Counter-Reformation). His involvement in the Thirty Years' War gave rise to the saying that he was the incarnation of "the Lion of the North", or as it is called in German.


Kung Gustav II Adolf

Vi befinner oss i Nådens år 1611 och har precis fått en ny regent, Kung Gustav II Adolf. När han tillträdde Sveriges tron fick han ärva tre krig. Vi var krig mot Ryssland, Danmark och Polen. I 21 år skulle Gustav II Adolf vara kung. 18 år av dessa var han ute i krig.

Hans uppfostran var mycket gedigen. Han fick lära sig latin, tyska och holländska. Redan som 9-åring var han med i riksrådets överläggningar. Som 30-åring var han förhandlare med utländska diplomater.

År 1630 grep Gustav II Adolf in i 30-åriga kriget. Han stred ofta själv. För eftervärlden är Gustav II Adolf mest känd som den som grundlade det svenska stormaktsväldet som skulle göra landet till en av Europas största och ledande nationer under den tidigmoderna perioden. Han anses vara en av världshistoriens främsta fältherrar, då han förnyade krigskonsten vilket har gjort honom känd som "den moderna krigföringens fader". Hans gärningar avgjorde den politiska och religiösa maktbalansen i Europa, men under hans tid reformerades även landets styrelse. Han hedrades år 1633 av Sveriges riksdag med namnet Gustav Adolf den store. I samtida propaganda kallades han också Lejonet från Norden.

Den 6 November år 1632 dör Gustav II Adolf vid slaget i Lützen. Kroppen fördes hem till Sverige och Nyköpingshus där den stod på lit-de-parade i över ett år, innan den med pompa och ståt fördes till Riddarholmskyrkan i Stockholm där den gravsattes år 1634. Gustav II Adolfs enda "legitima" barn, Kristina, var då endast fem år och elva månader gammal när hon blev drottning (med förmyndarregering).

Skeppsgården

Stockholms shipyard


Music by/Musik av Michael Praetorius
Music/Musik: Dances from Terpsichore 1612/
Ensemble: New London Consort Philip Pickett
The shipyard and the fleet

When King Gustav II Adolf inherits the throne and took control of three different wars. In order to conduct the war, he needed a strong fleet. When the king Gustav II Adolf took over the fleet was not in good shape. Sweden was at war with other countries and they needed ships. The ships are so important for shipping troops and supplies, the king was forced to buy ships from Holland. The Dutch Master shipwright Henrik Hybertsson and his brother Arendt De Groth is leased the shipyard. The shipyard is Stockholm's biggest workplace. Over four hundred employees.

In 1625 the king ordering two new ships. One of them is Vasa. "It took almost two years (1626-1627) to build Vasa. From dawn to dusk, carpenters, sawyers, smiths, ropelayers, sailmakers, painters, carvers, gun carriage makers and other specialists struggled to complete the navy’s great, new ship. The king, Gustav II Adolf, visited the shipyard to inspect the work.
Vasa should be splendid, a hull built of more than a thousand oak trees with 64 cannon, masts over 50 meters high and hundreds of painted and gilded sculptures.
Varvet och Flottan

När kung Gustav II Adolf tog över tronen var flottan i dålig kondition och illa underhållen. Han fick köpa in skepp från bland annat Holland. Vi låg i krig med andra länder och skeppen behövdes. Skeppen var viktiga för strid men också transporter med förnödenheter och soldater.

Den Holländska Skeppsbyggmästaren Henrik Hybertsson och hans bror Arendt De Groth arrenderar skeppsvarvet. Skeppsvarvet är Stockholms största arbetsplats med ca fyrahundra anställda. Både män och kvinnor

Skeppsgården, flottans varv, låg på nuvarande Blasieholmen som på den tiden var två öar. På den större ön låg stapelbäddarna och de många verkstäderna. Skeppsgården hyrdes vid denna tid ut till en skeppsbyggmästare, som skulle bygga och underhålla flottans skepp och båtar.

"I de många verkstäderna rådde febril verksamhet. Allt ifrån små spik till jättelika ankare skulle smidas, segelmakare skulle sy 1300 kvadratmeter segel, de skickligaste konstnärerna skulle snida de 700 skulpturerna, blockmakare skulle tillverka hundratals block till riggen, hjulmakare skulle tillverka kanonlavetternas hjul... När skeppet sjösatts reste man masterna och riggade skeppet. Man utförde en del snickerier och spikade fast de många målade och förgyllda skulpturerna på fören och aktern.

portfolio img

Blasieholmen där skeppsvarvet och flottan hade sin bas.
Blasieholmen where the shipyard and the fleet had its base.

portfolio img

För att se vilka konstruktioner man kunde få ut av ett träd lade man mallar på stammen.
To see which constructions you could get out of a tree, the man templates directly on the tree.

portfolio img

Kungen sickade ut folk för att leta lämplig ek och lämpliga träd som kunde bli delar till skeppet.
The king sent out people to look proper and appropriate oak tree that could become part of the ship.

portfolio img

Ev av dem många arbetare på skeppsvarvet i färd med att såga till plankor.
One many by those workers at the shipyard in the process of cutting the planks.

portfolio img

Ev av dem många arbetare på skeppsvarvet i färd med att såga till plankor.
One many by those workers at the shipyard in the process of cutting the planks.

portfolio img

Blasieholmen där skeppsvarvet och flottan hade sin bas.
Blasieholmen where the shipyard and the fleet had its base.

portfolio img

Ett skepp inne för repration och underhåll.
A ship in for repair and maintenance

portfolio img

Vasa under byggnation
Vasa is under construction

portfolio img

Vasa klar för sjösättning.
Vasa ready for launch.

The shipyard and the fleet

"The shipyard where Vasa was built was called Skeppsgården and was located in what is now called Blasieholmen in Stockholm. Skeppsgården was one of the largest workplaces in Sweden at that time, where craftsmen and raw materials from all over Northern Europe met. The workforce was about half Swedish and Finnish, with the rest mostly from Holland. Wood from Swedish and Polish forests was shipped to Stockholm to become ship’s timbers. Iron and copper were mined in Sweden, while hemp for rope, sailcloth and paint were purchased from abroad"

In the spring 1628, Vasa was secured down below the king´s castle. Vasa was ready for a stability test. After a few attempts to get the huge ship to sway side to side, the test was called off. The risk of Vasa sinking down to the bottom of the ocean was high; however this problem was not possible to tell the King. Well, the crew knew that the Vasa ship might sink and continued their work. The problem got worst because they continued to take onboard heavy appliances; guns, bullets gunpowder preparing the ship for departure.

Varvet och Flottan

På denna tid när man bygger skepp har man inga ritningar. Man lägger mallar direkt på träden för att se vilka bitar man kan få ut. Måtten hur man byggde skeppen var hemligheter som gick från far till son.

År 1625 beställer kungen två nya skepp. Ett Regalskepp och ett mindre

Skeppsgården, flottans varv, låg på nuvarande Blasieholmen som på den tiden var två öar. På den större ön låg stapelbäddarna och de många verkstäderna. Skeppsgården hyrdes vid denna tid ut till en skeppsbyggmästare, som skulle bygga och underhålla flottans skepp och båtar.

Stockholms skeppsvarv som låg där nuvarande Blasieholmen ligger var då Stockholms Största arbetsplats med ca 400 anställda. Vasa började byggas år 1626 och sjösattes år 1627. Tyvärr avlider Henrik Hybertsson och hans svenska hustru Margreta och brodern tar över. Vasa blir så pass färdig våren år 1628, att man kan förflytta henne till Lodgården nedför slottet Tre Kronor. Lodgården är den plats där har förvaring av kanoner, kanonkulor, krut, master, segel m.m.

Vid lodgården gjorde man även ett krängningsprov på skeppet. Man lät trettio man springa över skeppets däck för att sätta det i gungning. Provet fick avbrytas efter ett par försök då det visade sig att Vasa var så rankt (instabil) att hon hade kunnat sjunka redan i hamnen, om man hade fortsätt med provet. Man sa inget till kungen om detta eftersom det var han hade gett order om hur Vasa skulle se ut.

Vasa i siffror

Vasa in numbers


Music by/Musik av michael Preaetorius
Music/Musik: Dances from Terpsichore 1612
Ensemble: Westra aror pijapre

Length, height and width

  Total length including bowsprit – 69 m (estimated).

  Hull length including beakhead – 61 m

  Hull length without beakhead – 47.5 m.

  Maximum breadth – 11.7 mr

  Height of main truck above the keel – 52.5 m (estimated)

  Stern height - 19.3 m

  Ruder 11,5 meter

Draft,Tonnage Propulsion

  Draft 4,8 meter

  Tonnage 1210 tonnes displacement

  Propulsion: Sails, 1,275 square m (13,720 sq ft) 1 275 kvadratmeter

  Number of sails 10 which six preserved

  Armament

  64 guns, including::

  24-pounders—48
  3-pounders—8
  1-pounders—2
  howitzers—6

  The crew total of 437

  145 sailors, 300 soldiers

Längd,höjd och brädd

  Total längd inkl bogspröt - 69 meter.

  Skrovets längd inkl galjon - 61 meter.

  Längd över stäv - 47,5 meter.

  Bredd största bredd - 11,7 meter

  Från köl till stormastens flaggstångstopp - 52,5 meter

  Akterskeppets höjd - 19,3 m

  Roder 11,5 meter

Djuppgående,vikt och segel

  Djupgående 4,8 meter

  Deplacement 1210 ton

  Segelyta 1 275 kvadratmeter

  Anntal segel 10 varav sex bevarade

  Bestyckning

  64 kanoner, varav:

  48 × 24 punds kanoner
  8 × 3 punds kanoner
  2 × 1 punds kanoner
  6 st stormstycken

  Besättningen totalt 437 man

  145 sjömän och 300 soldater

Livet ombord på ett örlogsskepp 1628.

Life aboard a warship 1628.


Music by/Musik av Tylman Susato
Music/Musik: Dansarye La Morisquee 1551
Ensemble: New London Consort Pihlip PickettOn board a warship 1628

•Söfring Hansson , Captain
•Petter Gierdsson, Lieutenant
•Joen Larsson, Master Gunner
•Jöran Matsson, Skipper
•Per Bertilsson, Boatswain
•Erik Jönsson Krämer, Ordnance Officer
•Hans Jonsson, Captain of the Dockyard

Over 450 men should have shared the space inside Vasa if she had sailed on. Crowding on the warship was extreme. Several men shared the space between each pair of cannon, where they would live, eat and sleep. The officers had somewhat better conditions. The great cabin was decorated with sculptures on the walls and they could sleep in fold-out beds instead of directly on the deck".

Above the entrance to the great cabin sits a an angel orchestra. This is where the officers slept and eat. For an ordinary seaman at this time, pay was low and danger great, but battles were not the greatest threat. The risk of dying of disease was much higher than the risk of dying in combat. Poor hygiene and overcrowding breed disease. A few chamberpots were found, but the toilets for the crew consisted of just two “seats of ease” in the ship’s head, all the way forward"

Ombord på ett örlogskepp 1628

•Söfring Hansson, Kapten
•Petter Gierdsson, Löjtnant
•Joen Larsson, Kanon befäl
•Jöran Matsson, Skeppare
•Per Bertilsson, Högbåtsman
•Erik Jönsson Krämer, Viceamiral
•Hans Jonsson, Kapten på skeppsvarvet

Över 450 man skulle samsats på Vasa om hon seglat vidare. Trängseln på krigsskeppen var enorm. Flera man hade sitt utrymme mellan varje kanonpar. Där skulle de leva, sova och äta. Det högre befälet hade det något bekvämare. Kajutan var inredd med skulpturer på väggarna och man sov i utfällbara kojer, istället för direkt på däck.

Ingången till stora kajutan har en änglaorkester som sitter ovanför entrén. Kajutan var befälens sovplats och matplats. För en vanlig båtsman var lönen vid denna tid usel och farorna stora. Men det var inte sjöstriderna som var det värsta hotet. Risken att dö i sjukdom ombord var mycket större än att dö i strid. Dålig hygien och trångboddhet var som gjord för sjukdomar. Några pottor har återfunnits men ”toaletterna” för besättningen var två hål längst fram i skeppet.

portfolio img

Stora kajutan med personal från Vasamusset 1978
Great cabin with staff from the Vasa Museum in 1978.

portfolio img

Stora kajutan med personal från Vasamusset 1978
Great cabin with staff from the Vasa Museum in 1978.

portfolio img

Stora kajutan med personal från Vasamusset 1978
Great cabin with staff from the Vasa Museum in 1978.

portfolio img

Stora kajutan med personal från Vasamusset 1978
Great cabin with staff from the Vasa Museum in 1978.

portfolio img

Stora kajutan med personal från Vasamusset 1978
Great cabin with staff from the Vasa Museum in 1978.

portfolio img

Amiralen
The admiral

portfolio img

Livet ombord manskapet i arbete.
Life on board the crew at work.

portfolio img

På batteridäck levde och trängdes manskapet ombord, i olidlig varme eller kyla.
Here lived and thronged the crew on board. In excruciating heat or cold.

portfolio img

Svenska örlogsfartyg på väg in mot Göteborg kring mitten av 1600-talet.En marinmålning av Jacob Hägg (1921), Göteborgs sjöfartsmuseum.

Swedish warships headed towards Gothenburg around the mid-1600s. One of seascape by Jacob Hägg (1921), Gothenburg Maritime Museum.

portfolio img

Ingången till stora kajutan. En änglaorkester sitter ovanför entrén.
Above the entrance to the great cabin sits a an angel orchestra.

portfolio img

Rosmännen fick order uppifrån däck eftersom sikten var begränsad.
Those who steered the ship received orders from the top deck because visibility was limited.

portfolio img

Face to Face, att återskapa en av dem människor som var ombord den 10 augsti 1628.

In the exhibition "Face to Face" a number of people emerge from the past. They all share the fact that they were aboard the Vasa on the 10th August 1628, and followed it down to the deepFood end Pastimes

The kitchen or galley. Here the food is cooked to about 400 men. The smoke came out through the upper deck that has vents.
In the bottom of the ship, the cook prepared meals for the large crew over an open fire. Six to eight men ate from common wooden bowls between the cannon, where they also slept and fought for their lives. Contemporary records report that each man received a little over three litres of beer each day. The food was monotonous, but possibly better than what they would have had at home. When ships were on blockade duty on the Polish coast, the men might go for months without fresh food. Then there was only porridge, dried peas and salted meat, which was steeped and boiled in a stew. Scurvy and other deficiency diseases became common.

Boredom was another challenge. Many ships lay in harbour or cruised back and forth on blockade duty, so there was little to do. Life as a soldier on board ship was mostly about waiting. A Swedish Tables set found in the hold when the ship was raised would have been used by the officers to pass the time.

Mat och fritid

i Köket eller kabyssen skulle mat för 450 man lagas. Röken fick leta sig ut genom skeppets övre däck som har "ventiler". Samtida uppgifter berättar om att varje man fick drygt tre liter öl per dag. Kosten var ensidig men kanske bättre än hemma. När skeppen låg och blockerade utanför Polen kunde det gå månader innan man fick färsk mat.et fanns endast gryn, torkade bönor och torkat eller saltat kött och fläsk som blöttes upp i en gryta. Skörbjugg och andra bristsjukdomar var vanliga.

En annan plåga var nog ledan. Många skepp låg i hamn eller kryssade i blockadtjänst och det fanns inte mycket att göra. Livet som soldat ombord handlade mycket om att vänta. Vid bärgningen hittade man ett brädspel som officerarna hade tänkt använda för att fördriva tiden med.

portfolio img

Järngrytan i köket.
Iron pot in the galley

portfolio img

Ett sånt här fyrfat kunde hålla maten varm.
In this dish, the food could be kept warm. It stands inside the great cabin

portfolio img

På batteridäck åt manskapet sina måltider.
On the gun deck to the crew their meals.

portfolio img

Träskål som besättningen fick dela maten ur.
Wooden bowl. The crew ate together from the same bowl.

portfolio img

På fritiden spelades det bräde ombord. Detta är inte samma spel som backgammon men liknade.t.
TThe spare time could officers or crew play Swedish Tables. It is not Backgammon.

portfolio img

En av skeppets två toaletter ombord.
One of the ship's toilets on board.

portfolio img

En potta av tenn.
A potty tin.

portfolio img

Modell av Vasa i genomskärning som visar manskapet i arbetet ombord.
Model of the Vasa cross-section showing the crew at work on board..

portfolio img

Kabyssen där mat lagas för 450 man.
Galley where food is prepared for 450 men.

Disease end Harsh Punishments

For an ordinary seaman at this time, pay was low and danger great, but battles were not the greatest threat. The risk of dying of disease was much higher than the risk of dying in combat. Poor hygiene and overcrowding breed disease. A few chamberpots were found, but the toilets for the crew consisted of just two “seats of ease” in the ship’s head, all the way forward.

Discipline on board was very strict. Those who could not follow the rules were threatened with harsh punishments. A man who started a fight could find himself pinned to the mainmast by a knife through his hand.

Those who complained about the food were banished to the ship’s boats and fed on bread and water for several days. Anyone who caused a fire would himself be thrown into the fire. If a sailor was simply disrespectful to the admiral, he could be keelhauled.

Sjukdomar och Straff

För en vanlig båtsman var lönen vid denna tid usel och farorna stora. Men det var inte sjöstriderna som var det värsta hotet. Risken att dö i sjukdom ombord var mycket större än att dö i strid. Dålig hygien och trångboddhet var som gjord för sjukdomar. Några pottor har återfunnits men ”toaletterna” för besättningen var två hål längst fram i skeppet.

Disciplinen ombord var mycket sträng. Den som inte skötte sig hotades med hårda straff. En slagskämpe kunde få en kniv stucken genom handen mot stormasten.

Den som klagade på maten sattes i bojor och fick vatten och bröd i flera dagar. Den som orsakade en eldsvåda kastades själv in i elden. Var man bara allmänt uppstudsig mot amiralen kunde straffet bli kölhalning.

Stor katastrof i Stockholms Hamn.

A disaster in Stockholm harbor.


Music by/Musik av Claudio Monteverdii
Music/Musik:L'Orfeo 1609
Ensemble: Camerata Accademica HamburgThe Maiden voyage

"On Sunday, the 10th of August, 1628, Vasa lay rigged and ready for sea just below the royal palace Tre Kronor. Ballast, guns and ammunition were all on board.

On the quays and shores along Strömmen, an excited public waited to watch the ship leave Stockholm and celebrate her departure.

Over a hundred crewmen were on board, as well as women and children. The crew had permission to take family and guests along for the first part of the passage through the Archipelago.

For the first few hundred meters, Vasa was warped along the waterfront with cables from the shore. The ship did not begin to sail until she reached what is now Slussen. Sailors climbed the rigging to set four of Vasa’s ten sails. A salute was fired, and Vasa slowly began her maiden voyage.

Once Vasa came out from under the lee of the Södermalm cliffs, the sails could catch the wind, but the ship was tender and heeled over to port, then heeled again, even farther. Water rushed in through the open gunports and the ship’s fate was decided. Vasa sank, after sailing barely 1300 meters.

Many small boats rushing to the accident. Many rescued but it is believed that about fifty people drowned. Captain Sjöfring Hansson and several of them high officers arrested after the accident and detained.

Jungfrufärden

På eftermiddagen 10 augusti 1628 är så allt klart för avfärd. Mängder med människor hade samlats för att se Vasa segla. Det blänkte av det starka färgerna i akterkastellet, kanonportarna är öppna. Lejonhuvudena som är spikade på kanonportarna glimmar i solen. Ombord var det ca 150 personer. Besättningen hade rätt att ta med sig sin familj under f örsta seglatsen, det fanns några kvinnor och barn med ombord.

För att vända Vasa fick man varpa(bogsera) det väldiga skeppet med hjälp av ankarlinor och båtar, strax innan Södra Bergen sätter kapten Sjöfring Hansson segel. Fyra segel sätts. Vinden är svag och ger knappt styrfart till det väldiga skeppet.

Vid Södra Bergen ökar vinden. Seglen fylls Vasa kränger oroväckande ner på babordssida. Hon reser sig igen. Sjöfring Hansson ger order om åtgärder som inte hjälper.

En ny vindby fick seglen att fyllas igen. Och åter igen kränger Vasa ner på babordssida. Hon faller så djupt att vatten börjar strömma in genom dem öppna kanonportarna. Skeppet kantrar och sjunker på några minuter, katastrofen är ett faktum.

Många småbåtar skyndar fram till olycksplatsen. Många räddas men man tror att ca femtio personer drunknade. Kaptenen Sjöfring Hansson och flera av dem höga befälen grips efter olyckan och hålls fängslade.

portfolio img

Vasa vid kajen bbild från Anders Whalgrens film om Vasa.
Vasa at the quay picture from Anders Wahlgren's film about the Vasa.

portfolio img

Vasa har vänt. Man varpar skeppet Vasa måste bogseras ut.
The ship turns out from the dockt. The wind is low the crew must warped the Vasa a bite before she can set sail.

portfolio img

Kapten Sjöfring Hansson har gett order om att sätta segel. Fyra segel sätts./
Captain Sjöfring Hansson give the order to set sail,Four sail added

portfolio img

Vid Södra bergen ökar vinden och seglen fylls. Skeppet läger ig på sidan, vatten forsan in.
At Södra Bergen increases the wind and the sails filled. The ship lay on her side, water flowed in.

portfolio img

Vasa sjunker snabbt bara på ett par minuter.
Vasa sinks quickly just in a few minutes.

portfolio img

Vasa kanondäck där vatten forsade in.
Vasa gun deck where water flowed in.

The Trial

"The ship's captain Söfring Hansson, who survived the accident,was accused at the following trial for not having taken the necessary actions to prevent the capsizing but was acquitted. Several of the crew was detained and interrogated. None of the accused could be convicted of the accident, they had only obeyed the king orders. All prisoners was acquitted. One theory was that the guns had started to rolling but in the salvage stood all the guns in its place.

Erly Salvage Attempt

After the accident was top of the mast above the water it got be removed. Several attempts to salvage the Vasa was made, but none succeeded.
But Albrecht von Treileben successfully salvage in 1658 several of Vasa`s cannons with the help of a diving bell.

"In the middle of the 17:th century nearly all Vasas 64 guns were salvaged from the sunken ship, using a diving bell.

IIn october 1663 was the Italian Francesco Negri in Stockhom, and there he saw how divers salvaged the 1 tons heavy guns from Vasas wreck 30 metres under water. He described the diving bell: It was made of lead and 1,25 m high. A half meter under hung a platform, also made of lead. (See top right). Before entering the diving bell the diver had to be well dressed One iron ring over each knee. Then boots reaching over the knees was tied with ropes, and a wide iron ring was placed round his waist. Then he got a pair of large socks made of leather or skin and a large vest or pullower made also of leather or skin. Finally weight was attached to the rings and he could enter the diving bell.

The air-pressure inside the bell prevent the water from raising in to the bell when it is hoisted down in the deep and give him enough air for 1/2 hour under the water (see cross section right middle)".

Rättegången

Efter olyckan hölls flera av besättningen fängslade. En rättegång skulle hållas om varför Vasa kunde sjunka. Ingen av dem anklagade kunde fällas. Rätten ville veta om skeppet var illa byggt eller om kanonerna hade kommit i rullning. Ingen av dem anklagade kunde erkänna då man bara hade lytt kungens order. Alla friades och släpptes.

Bärgningsförsök

Efter olyckan stack masttoppen upp, den fick man såga av. Flera försök att bärga Vasa gjordes, men inget lyckades. År 1658 fick den svenska översten Albrecht von Treileben tillstånd att bärga Vasas kanoner med hjälp av en dyckarklocka.

Han blev den första att introducera dykarklockor i Sverige. "Han lykades få upp 61 av Vasens 64 kanoner! Dykarklockan såg ut som en kyrkklocka av bly, med en platta under. Här stod dykaren med överkroppen inne i "klockan". När dykarklockan sänktes ner i vattnet bildades av trycket en luftficka inne i klockan, så att dykaren kunde andas. Med hjälp av olika stångförsedda redskap lyckas han bryta upp Vasens däck och få fram kanonerna".

portfolio img

Dykaren stod inne i klockan.I luftfickan kunde han simma ini klockan och hämta luft.
The air-pressure inside the bell prevent the water from raising in to the bell.

portfolio img

Man lyckades med hälp av dykarklockan få upp 61 av Vasas 64 kanoner.
In the middle of the 17:th century nearly all Vasas 64 guns were salvaged from the sunken ship, using a diving bel

portfolio img

En kopia på dykarklockan som används vid bärgningen av Vasa kanoner 1658.
A copy of the bell used in salvaging the Vasa cannons 1658

Varför sjönk Vasa?

Why capsized Vasa?


Music by/Musik av Michael Praetorius
Music/Musik: Dances from Terpsichore 1612
Ensemble: ?

Why?

Vasa was an unstable ship this spring 1628th. They had to cancel stability test after a few attempts. The ship would have only one row of cannons from the beginning. But the king changed his mind and wanted to have two rows of cannons. It caused that she could not have the ballast required for such a large ship as Vasa. Loaded them in the right amount so come first floor with cannons near the waterline.

The news of the sinking reached King Gustav II Adolf the Swedish king who was in Prussia, after two weeks. The disaster had to be the result of “foolishness and incompetence,” and the guilty must be punished, he wrote to the Royal Council in Stockholm. What exactly lay behind the loss could not be determined with certainty in the inquest held in the palace, but the ship’s lack of stability was a fact: the underwater part of the hull was too small and the ballast insufficient in relation to the rig and cannon. The leaders of the inquest believed that the ship was well built but incorrectly proportioned. After Vasa, many successful ships with two or even three gundecks were built, so something must have been learned from the disaster.

Varför?

Vasa skulle bara ha haft en rad med kanoner men då byggandet redan var i gång ändrade sig kungen och ville ha två rader med kanoner. Det orsakade att hon inte kunde ha så mycket barlast som krävdes. Lastade man i rätt mängd så kom första våningen med kanoner för nära vattenlinjen.

Vid rättegången som följde försökte man pressa befälen ombord. Även skeppsbyggmästarens bror pressades hårt men ingen av de anklagade kunde stå till svars och målet lades ned. Hade olyckan hänt i dag hade vi hållit kapten ansvarig eftersom han lät Vasa segla trotts krängningsprovet.

En teori som framlades var att kanonerna inte hade varit surrade utan kommit i rullning. Den som ansvarade för kanondäcken pressades också hårt av rätten, men friades. Vid bärgningen stod alla kanonlavetter på sin plats vid kanonportarna.

Vasa sjönk alltså för att hon hade fel mått för ett så stort skepp. Hade man byggt henne en meter bredare och något högre hade hon klarat sig.

portfolio img

Vasa vid Södra bergen
Vasa at the Södra bergen.

portfolio img

Vinden ökar och seglena fylls.
The wind increases and the sails filled.

portfolio img

Vasa kantrar och människor flyt i panik
Vasa capsizing and people fleed in panic.

portfolio img

Vasa kantrar och människor fly i panik
Vasa capsizing and people flee in panic..

portfolio img

Vasa sjunker snabbt bara på ett par minuter.
Vasa sinks quickly just in a few minutes.

portfolio img

Beviset på att kanonerna inte orskade olyckan.
The proof that the guns did not cause the accident.

Whose fault was it?

Vice Admiral Klas Fleming, partly. He had been present before the ship sailed, when the captain demonstrated how crank the ship was by having 30 men run back and forth across the upper deck. On their third pass, the ship was ready to capsize at the quay. The admiral was heard to say that he wished the king were there.

King Gustav II Adolf, partly. He ordered a large ship with so many heavy-calibre cannon, and approved the ship’s dimensions.

Master shipwright Henrik Hybertsson, partly. He was a talented shipbuilder who had delivered several successful ships to the navy, but he had too little experience with building ships with two gundecks.

Captain Söfring Hansson, ultimately. Vasa’s sinking can also be blamed on the captain. It would have been safer to sail the ship with the lower gunports closed, since he knew the ship was unstable. It might have been possible to redistribute weight in the ship or even rebuild it. If the inquest were held today, the captain would probably be held responsible".

Vems är felet?

Vice amiral Klas Fleming, delvis. Han hade varit närvarande innan fartyget seglade, när kaptenen visat hur rankt skeppet var genom att låta 30 män springa fram och tillbaka över den övre däck. På deras tredje pass, var fartyget redo att kantra vid kajen. Amiralen hördes säga att han ville ha kungen på plats.

Gustav II Adolf, delvis. Han beställde en stor fartyg med så många grovkalibriga kanoner, och godkände fartygets dimensioner.

Skeppsbygga mästare Henrik Hybertsson, delvis. Han var en begåvad skeppsbyggare som hade levererat flera framgångsrika fartyg till marinen, men han hade för lite erfarenhet av att bygga fartyg med två batteridäck .

"Stockholms skeppsvarv som låg där nuvarande Blasieholmen ligger var då Stockholms Största arbetsplats med ca 400 anställda. Vasa började byggas år 1626 och sjösattes år 1627. Tyvärr avlider Henrik Hybertsson och hans svenska hustru Margreta och brodern tar över. Vasa blir så pass färdig våren år 1628, att man kan förflytta henne till Lodgården nedför slottet Tre Kronor. Lodgården är den plats där har förvaring av kanoner, kanonkulor, krut, master, segel m.m.

Kapten Söfring Hansson, slutligen. Vasas förlisning kan också skyllas på kaptenen. Det skulle ha varit säkrare att segla fartyget med lägre kanonportarna stängda, eftersom han visste att skeppet var instabilt. Det kan ha varit möjligt att omfördela vikt i fartyget eller ens bygga det. Om förhöret hölls i dag, skulle kaptenen förmodligen hållas ansvariga.

Anders Franzèn Vasas upptäckare.

Anders Franzen Vasa discoverer.


Music by/Musik av Anonym from year 1607
Music/Musik: Gustavus ein Schwed geboren
Text: Lars Wivallius, Song: Martin Bagge
Ensemble: Mare Balticum
Anders Franzén


23 July 1918 – 8 December 1993

In 12 August 1628 the Council gathered in Stockholm to write a letter to King Gustav II Adolf, who is in Poland. Gentlemen of the Council have sad news. "Sunday is the 10th of this month, was sailing warship Vasa out. Unfortunately, things did not get better than that when it came out to Beckholmsudden, the ship went to the bottom with guns and everything. It is located at 32 m depths.

What notify the cause of the accident is we do not know and we have not yet been able to interrogate someone who was on the ship. We have sought advice on how the ship could be addressed and now has an Englishman named Bulmer promised to take on the mission. "One was not bringing in Vasa. She remained on the the seabed and fell gradually into oblivion. Most likely it has dived on the Vaasa to and from all time. As late as the 1800s.

More than three hundred years later…

Vasa was found on 25 August 1956, when Anders Franzén lowered a coring device from his motorboat to the seabed outside Beckholmen. The coring device, which he had made himself, h ad a perforated tube which could carve out test samples from wood.Anders Franzén

Född 23/6 1918
Död 8/12 1993

Carl Gustaf Anders Franzén var en svensk marintekniker och amatörforskare, professors namn 1992

Den tolfte augusti år 1628 samlas Rådet i Stockholm för att skriva ett brev till kung Gustav II Adolf, som är i Polen där kriget rasar.

Herrarna i rådet har tråkiga nyheter.”förledne söndag som var den 10 i denna månad, seglade skeppet Vasa ut. Tyvärr gick det inte bättre än att när det kommit ut till Beckholmsudden, gick skeppet till botten med kanoner och allt. Det ligger på 18 famnars djup.

Vad rätta orsaken till olyckan är vet vi inte och vi har ännu inte kunnat förhöra någon som var med på skeppet. Vi har sökt råd om hur skeppet skulle kunna tas upp och nu har en engelsman vid namn Bulmer lovat att ta sig an uppdraget.” Man lyckades inte bärga Vasa. Hon blev kvar på botten och föll så småningom i glömska. Troligast har man dykt på Vasa till och från genom tiderna. Så sent som på 1800 talet.

Mer än trehundra år senare...

Några somrar på 1950-talet kunde invånarna i Stockholm se en man sitta i en liten båt i vattnet utanför Beckholmen. Det var Anders Franzén som envist letade efter ett skeppsvrak från 1600-talet. Han hade letat fram Rådets brev till kungen och var nu fast besluten att hitta Vasa.

portfolio img

Anders Franzèn vid bärgningen.
Anders Franzén in the salvage.

portfolio img

Anders Franzèn vid bärgningen.
Anders Franzén in the salvage..

portfolio img

Anders Franzèn och hans hemmagjorda propplod
Anders Franzén and his homemade Core sampler.

portfolio img

Var det här propplodet slog i den 20 augsti 1959? Ja vem vet men tanken är spänande.
Was it on this deck plank where Anders Franzens Core sampler hit in 1959? The idea is exciting.

portfolio img

Anders Franzèn med en av Vasas skulpturer
Anders Franzén with a Vasa sculptures

portfolio img

Anders Franzèn med en av Vasas skulpturer
Anders Franzén with a Vasa sculptures

Finding Vasa

He spent two years searching the seabed with dredges and plummets. Without any results. But he got lucky that day. A piece of black wood surfaced with the plummet.

On 4 September the Navy, led by Per Edvin Fälting started diving in the area. He discovered a large wreck during the first diving session. The wreckage of Vasa.

During the following years parts of the wreckage were brought to the surface, including a figurehead, a gun and sculptures.

At the same time preparations to salvage the ship were under way. The divers flushed six tunnels through the mud under the wreckage – and during the salvaging steel cables were drawn through the tunnels. The steel cables were attached to lifting pontoons on the surface, which would lift Vasa from the seabed.

Vasa was lifted from the seabed at the end of the summer of 1959. She was lifted to shallower water in 18 stages. From a depth of 32 metres to 17 metres.

However, it would take roughly a year and a half for the ship to return to the surface.

24 April 1961 was the long-awaited day. Swedish and foreign press was prepared, along with radio and TV crews, and thousands of spectators. The Swedish public service television company SVT sent its first live broadcast and at 09:03 all of Sweden could see images of the first parts of Vasa appearing above the surface of the water.

Anders Franzén and Per Edvin Fälting were the first to step on board, 333 years after Vasa sank.

She floated on her keel on 4 May, after being sealed and emptied with powerful bilge pumps. She was piloted towards a dry dock, where she was placed on a floating pontoon. The same pontoon she still rests on.

Anders Franzen investigated several other wrecks than just Vasa. He has found several.
• The warship Kronan
• The warship Riksäpplet
• The warship Resande Man
• Lybska Svan.

Franzén had strained relations to the Maritime Museum, which for a long time seemed to regard Franzén as an unwelcome competitor, while the Swedish navy and the city of Stockholm were a lot more interested. Therefore, Franzén never worked for the Maritime Museum, but was given a position at his alma mater KTH, which also recognised him with an honorary doctorate in 1983, KTH's Great Prize in 1988, and a personal title as professor (approved by the Swedish government) in 1992.

He was a founding member of the Sea Research Society and served on its Board of Advisors. In 1972 Franzén was awarded the Society's research/professional degree of Doctor of Marine Histories (MHD) from the College of Marine Arts.

He is buried in Galärvarvskyrkogården in Stockholm.


Att hitta Vasa

Sommaren 1959 fastnade det äntligen en liten bit gammal svart ek i hans propplod. Dykare gick ned för att undersöka om det kunde vara möjligt att det var Vasa som låg där. Dykaren Per Edvin Fälting ropade i sin dykartelefon: ”Jag ser inget, för här är kolsvart, men jag känner något stort. Det är en skeppssida. Här kommer en kanonport, här är en till. Det är två rader! Det måste vara Vasa!”

Dykarna började lyfta upp lösa delar från botten. Det var rytande lejon, vackra sjöjungfrur, kraftfulla krigare, ståtliga kejsare som alla hade trillat av skeppet. De var fastsatta med järnbultar som rostat bort efter så lång tid i vatten. Men själva skrovet var helt tack vare tusentals träspikar.

Anders Franzén undersökte flera andra vrak en Vasa. Han har undersökt och hittat flera.

• Örlogsskeppet Kronan
• Örlogsskeppet Riksäpplet
• Örlogsskeppet Resande Man
• Lybska Svan.

Återupptäckten av Vasa vållade inledningsvis inte någon entusiasm hos berörda myndigheter. En juridisk utredning visade att det var Kungliga Marinförvaltningen som hade det formella ägareansvaret för sjunkna örlogsfartyg, men där var man inte road av att börja gräva i en 300 år gammal felkonstruktion, medan Sjöhistoriska museet som ansvarade för marinarkeologi såg Vasa som en farlig konkurrent till sin ordinarie verksamhet.

Franzén engagerade sig därför i en omfattande lobbyverksamhet för en bärgning av fartyget. Han sände informationsmaterial om Vasa, bland annat till kungen. Franzén såg värdet i att bärga ett helt fartyg från 1600-talet, inte bara ordna en utgrävning för att hitta föremål som kunde ställas ut på museer.

Så småningom bildades en projektorganisation, Wasa-Kommittén, senare Wasanämnden bestående av Marinen som tillhandahöll dykarresurserna, Sjöhistoriska Museet som stod för konserveringskompetensen och den civila sponsorn Neptunbolaget, som gratis tillhandahöll lyftresurer i form av bärgningsfartyg. Anders Franzén blev en självklar medlem i dessa.

Efter lyckad bärgning står nu Vasa i sitt hem på Djurgården i Stockholm.

Per Edving Fälting dykarledare.
Per Edving Fältin The chief diver.

Music by/Musik Anonym
Music/Musik: Dances /
Ensemble: Piffro

The hunt for Vasa Part 1

Wasa was found on 25 August 1956, when Anders Franzén lowered a coring device from his motorboat to the seabed outside Beckholmen. The coring device, which he had made himself, had a perforated tube which could carve out test samples from wood. He spent two years searching the seabed with dredges and plummets. Without any results. But he got lucky that day. A piece of black wood surfaced with the plummet."

I"On 4 September the Navy, led by Per Edvin Fälting started diving in the area. He discovered a large wreck during the first diving session. The wreckage of Vasa.

During the following years parts of the wreckage were brought to the surface, including a figurehead, a gun and sculptures.
Vasa breaking the water surface on the 24th of April in 1961 with the help of the two lifting pontoons Oden and Frigg.

Jakten på Vasa del 1

Vasa hittades den 25 augsti 1956, Anders Franzén hade då i två års tid letat efter vraket. Just den här platsen hade han undvikit eftersom en egendomlig puckel syntes där på kartan. P uckeln bestod av sprängsten efter bygget av en närliggande torrdocka, Gustav V docka , och Anders Franzén ville inte riskera att förlora draggar och lod bland stenarna.

Våren 1956 träffade Anders Franzén för första gången dykarförmannen Per Edvin Fälting. Det var av honom han fick han reda på att sprängstenen från dockbygget inte alls dumpats på den här platsen. Mötet kom att bli början på deras samarbete med att hitta Vasa. Och redan samma år skulle samarbetet ge resultat.

Marinen ställde upp och ett bärningens äventyr skulle sättas i gång. Dykarbas för operatonen att lyfta Vasa blev Per Edvin Fälting. Marinen lade sin utbildning av dykare till Vasa. Neptubolaget ställde upp med lyftpontonerna Oden och Frigg.

portfolio img

Per Edving Fälting dykarledare.

Per Edving Fältin The chief diver.

portfolio img

Dykarbasen Per Edvin Fälting ombord på Vasa, i samband med den arkeologiska utgrävningen.

The chief diver Per Edvin Fälting aboard the Vasa, with the archaeological excavationr.

portfolio img

Lägg märke till hur exakt dykarbasen Per Edvin Fälting lyckats beräkna kanonens tyngdpunkt med sin nylonlina.

Notice how exactly chief diver Per Edvin Fälting managed to calculate the center of gravity of the gun with her nylon line.

portfolio img

Bärgningsledaren Axel Hedberg (till vänster) i samspråk med dykarbasen Per Edvin Fälting (till höger), ombord på dykarflotten.

Salvage Leader Axel Hedberg (left) in conversation with chief diver Per Edvin Fälting (right), board the divers fleet

portfolio img

1961-04-24 Anders Franzén och Per Edvin Fälting går ombord på Vasa direkt efter bärgningen.

1961-04-24 Anders Franzén and Per Edvin Fälting board the Vasa immediately after the salvage.

portfolio img

Per Edving Fälting smakar på någons gamla matförråd och blev magsjuk.

Per Edving Fälting taste in someone's old food storage and got sick.

The hunt for Vasa Part 2

Shipworm "Teredo navalis" who eats ship wood, do not thrive in the Baltic and therefore there is a good chance of finding ship in good condition.

From 1954 on, he focused on Vasa, within Stockholm’s harbor. The information he had was somewhat misleading though, but Anders Franzén constructed a self-constructed core sampler "propplod in Swedish ”, sort of coring probe, with which he located a large wooden object almost parallel to the mouth of the dock on Beckholmen. Vasa is found !!!

Jakten på Vasa del 2

Skeppsmasken "Teredo navalis", som äter skeppsträ, trivs inte i Östersjön och därför finns det här goda chanser att hitta skepp i gott skick.

Den 25 augusti 1956 firar han ned sin hemmagjorda huggpipa (eller propplod). Han får bottennapp, firar upp och det sitter en svartnad ekbit i popplodet. Ev svart ekbit fastnar, Vasa är funnen!!!

Upptäck och bärgning
Discover and salvaged

Music by/Musik av Tylman Susato
Music/Musik: Dances from Dansarye 1551
Ensemble: Juculatores Upsalienses

Vasa is found!

The location of the ship received considerable attention, even if the identification Tof the ship could not be determined without closer investigation. Soon after the announcement Tof the find, plans were made to determine how to excavate and raise Vasa. The Swedish Navy Twas involved from the start, as were various museums and the National Heritage board, Trepresentatives of which eventually formed the Vasa Committee, the predecessor of the Vasa Board.

Vasa lay at a depth of 32 meters. The navy’s heavy divers were able to cut six tunnels through the clay under the ship with special water jets. Steel cables were drawn through the tunnels and taken to two lifting pontoons on the surface, which would pull the ship free of the harbour bottom’s grip. I n August 1959, it was time for the first lift. There was great uncertainty – would the old wooden ship hold together? Yes! Vasa held. She was lifted in 18 stages to shallower water, where she could be patched and reinforced in preparation for the final lift, to the surface


VASA ÄR FUNNEN!

Nu drar man i gång ett märkligt bärgningsäventyr. Svenska flottan går in och hjälper till med dykare och snart kan man bekräfta att det är ett stort skepp som ligger där nere.

För att kunna bärga skeppet måste man börja med att gräva sex 20-meters-tunnlar under skrovet. För att gräva användes ett spolmunstycke. Det var ett riskfyllt arbete. Sen ska man dra tjocka stålvajrar under skrovet som kopplas till ett par lyftpontoner. Per Edving Fälting blir dykarbas. Han kommer att leda dykarna och arbetet med att ta upp Vasa.

Det är Neptunbolagets pontoner Oden och Frigg som ska lyfta Vasa. Innan lyftet tätas gamla hål och kanonportar. Det trasiga akterkastellet förstärks också

Man drar tjocka vajrar under skrovet. Man kopplar dessa till Oden och Frigg. Dykarna jobbade i total mörker i iskallt vatten på 30 meters djup. Risken var stor att skeppet skulle rasa samman över dem under arbetet med de smala tunnlarna. Så kom då den dag då det första lyftet skulle göras.

portfolio img

Dykarna spolar sex 20-meters-tunnlar under Vasa. Ett riskfyllt arbete!

The divers cut six 20-meter-long tunnels under the Vasa keel with special water jets. A dangerous work!

portfolio img

Mörker och dålig sikt gjorde detta jobb farligt. När som helst kunde Vasa sjunka ner i dyn.

Darkness and limited visibility made this job dangerous. Anytime Vasa could sink into the mud

portfolio img

En av de modiga dykarna som jobbade med detta riskfyllda arbetet.

A brave divers who work with Vasa.

portfolio img

I en av sån här dykardräktarbetade dykarna i när man spolade tunnlarna under Vasa.

Diving suit that divers were wearing when they preparing the salvage of Vasa

portfolio img

Vasa hänger i sin vagga.I 18 etapper flyttar man in henne på grundare vatten.

Vasa hanging in its cradle. Under 18 stages moves Vasa Into shallower water..

portfolio img

Vasa i sin vajervagga. Modell på Vasamuseet

Vasa hanging in its cradle. The model can be seen at the Vasa Museum..

Den 24 april 1961 klockan 9.03 stack de första delarna av Vasa upp över vattenytan.
At 9:03 AM on the 24th of April, 1961,Vasa returned to the surface.

Music by/Musik av Anonym
Music/Musik: Fanfare för trumpet och pukor /
Fanfare for trumpet and timpani
Ensemble: Mare Balticum

The Salvage

Thursday, August 20, 1959 it was finally time for the first lift! Should Vaasa hold? Should the clay loosen its grip? The wires are tensioned. Well, let the mud and Vaasa hanging freely in its cable cradle.

Under the direction of the Neptune company's salvage expert Axel Hedberg Vasa was lifted slowly from the bottom. In the autumn, the Vasa was lifted in 18 stages to shallower water from 32 meters to 17 meters. Dives were continued, and the Vasa was prepared for the last and final lift.

To lift the Vasa they used two lifting pontoons, they called Oden and Frigg. They belonged to the Neptun Company who led the work to lift the Vasa.

The day that Vasa was scheduled to break the water, all in Sweden held its breath. Newspapers, radio and TV from all over the world were there, and Swedish TV made its first live broadcast to Europe.

At 9:03 AM on the 24th of April, 1961, Vasa returned to the surface. A piece of the 17th century was suddenly back among us.
Bärgningen

Torsdagen 20 augusti 1959 var det äntligen dags för det första lyftet! Skulle Vasa hålla? Skulle leran släppa sitt grepp? Vajrarna spänns. Jo, leran släpper och Vasa hänger fritt i sin vajervagga.

Under ledning av Neptunbolagets bärgningsexpert Axel Hedberg lyftes Vasa långsamt från botten. Under hösten lyftes Vasa i 18 etapper till grundare vatten från 32 meters till 17 meters djup. Dykningarna fortsatte, och Vasa förbereddes för det sista och slutgiltiga lyftet.

Den 24 april 1961 var det dags slutliga lyftet. Svensk och utländsk press var på plats liksom nyfikna ur allmänheten. Klockan 9:03 stack dem första delarna av Vasa upp över vattenytan.

När Vasa hade kommit en bit upp var det dags för Anders Franzén och Per Edvin Fältning att gå ombord. Dem fick ta i mot folkets jubel.
portfolio img

Axel Hedberg Neptunbolagets bärgningsexpert.

Axel Hedberg Neptune company's salvage expert.

portfolio img

Leran har släppt sitt grepp och vasa hänger fritt i sing vajervagga.

The mud has lost its grip and vasa hangs freely in the sing wire cradle

portfolio img

Vasa kommer sakta upp efter 333 år på botten

Vasa comes slow up after 333 years on the seabed

portfolio img

Vasa kommer sakta upp efter 333 år på botten

Vasa comes slow up after 333 years on the seabed

portfolio img

Vasa kommer sakta upp efter 333 år på botten

Vasa comes slow up after 333 years on the seabed

portfolio img

Vasa kommer sakta upp efter 333 år på botten

Vasa comes slow up after 333 years on the seabed

portfolio img

Vasa kommer sakta upp efter 333 år på botten

Vasa comes slow up after 333 years on the seabed

portfolio img

Vasa kommer sakta upp efter 333 år på botten

Vasa comes slow up after 333 years on the seabed

portfolio img

Vasa kommer sakta upp efter 333 år på botten

Vasa comes slow up after 333 years on the seabed

portfolio img

Vasa kommer sakta upp efter 333 år på botten

Vasa comes slow up after 333 years on the seabed

portfolio img

Per Edvin Fälting och Anders Franzén går ombord på Vasa

Per Edvin Fälting and Anders Franzen board the Vasa.

portfolio img

Per Edvin Fälting och Anders Franzén skakar hand ombord på Vasa efter en lyckad bärgning.

Per Edvin Fälting and Anders Franzen shaking hands aboard the Vasa after a successful salvage

Vasa i Torrdoockan.

Vasa in the dry dock.


Music by/Musik av Carlo Farina 1627
Music/Musik: Baletto Allmano/
Ensemble: L'Accademia del Ricercare

Vasa moved to dry dock

When the Vasa was empty of water and had come far up above the water was time to move her into dry dock.

IWith a slow movement toward Gustav V dry dock, remains an exciting phase. Should this 333 year old ship float on its own keel? The pontoons release their helping hand. And yes, Vasa was floating on its own keel with heel to starboard.

In the dry dock could an extensive archaeological work begin. King Gustav VI visited the excavation and was on board. King Gustav II Adolf never had time to go on board his own ship.

Archaeologists took total care of about 40,000 loose objects, materials. During the excavation, the ship was sprayed continuously with water to prevent the wood from drying out.

To preserve wooden objects and the ship was sprayed with polyethylene glycol, PEG – a chemical compound that replaces the water in waterlogged wood to prevent shrinkage and cracking.

Just seven months after the salvage, The Wasa Shipyard opened as a provisional museum. The ship and all of the smaller finds were conserved, partly as a great experiment. Nothing like it had been attempted before. For 17 years, Vasa was sprayed.

Vasa flyttas till torrdocka

När Vasa var tömd på vatten och hade kommit långt upp över vattenytan var det dags att förflytta henne till torrdockan.

Med en långsam förflyttning till Gustav V:s torrdocka återstod en spännande fas. Skulle detta 333 åriga skepp flyta själv? Pontonerna släpper sin hjälpande hand. Och Jo, Vasa flyter själv på sin egen köl. Med slagsida glider hon in i dockan.

Där kunde ett omfattande arkeologiskt arbete påbörjas. Kung Gustav VI besökte utgrävningen och var ombord. Gustav II Adolf hann aldrig gå ombord på sitt eget skepp.

Man ställde Vasa på en betongponton som blev hennes provisoriska hem. Massor av lösa föremål togs om hand och konserverades. Det största problemet var att konservera skrovet. Man hade aldrig gjort detta förut.

I november 1961 kunde man besöka Vasa i det provisoriska Vasa museet. För att konservera skeppet sprutades en lösning kallad Polyetylenglykol PEG.

Under 17 år sprutades skeppet var 20 min med sprinklers. Sedan kunde en försiktig torkning börja. Vasa har sakta vuxit från vrak till ett örlogsskepp från 1600- talet.

portfolio img

Vasa ska in i torrdockan för utgrävning. Ska Vasa flyta på sin egen köl?

Vasa be moved into dry dock. An exciting question, will she float own their own keel.

portfolio img

Jo, Vasa flyter. Med stark slagsida flyter hon in i dockan.

YES Vasa was floating on its own keel with heel to starboard. Majestic she floating into dry dock.

portfolio img

Efter vattentömmningen får arkeologerna ta i tu med det som göms i skeppet.

When the Vasa got into dry dock and emptied of water archaeologists can begin to work.

portfolio img

Det raserade akterkastellet som idag är helt återuppbyggt.

the stern was completely demolished is now rebuilt. With all the sculptures in place.

portfolio img

Det raserade akterkastellet som idag är helt återuppbyggt.

The stern was completely demolished is now rebuilt. With all the sculptures in place.

portfolio img

Vasas styrbords sida sakta på väg in i torrdockan.

Vasa starboard side slowly moving into the dry dock.

Arkeologerna tar över.

Archaeologists boarding.


Music/Musik from year/från år 1551
Music by/Musik Tylman Susato
Music/Musik: Dances from Danserye/
Danser från Danserye
Ensemble: Juculatores Upsalienses

The Excavation

When Vasa had been emptied of water, it was time to let the archaeologists take care of the ship. Archaeologists boarding the Vasa, vaccinated against diseases and dressed in rubber clothing. They climbed on board and got they way down in an environment where time stopped 333 years earlier

Many finds would be found. All findings measure and recorded accurately. These findings taken away for preservation. All findings of wood got Polyethylene glycol treatment. Archaeologists working in constant fog because the ship was sprayed with water around the clock.

The only gold objects was found on board was a ring. Maybe one of the officers might dropped it, but who? Maybe it was Ordnance Officer Erik Jönsson Krämer when he fled the sinking ship?

Under a cannon gun carriage was this skeleton after one of Vasa crew clamped, still with the hair left, his shoes on, remnants of clothing and coins in a pocket. Leg sections from an unusually large cat was found on Orlop deck. Here they found the remains of six sails that were set when the Vasa set sail.

Several small boxes of personal belongings found on board. Small food supplies and clothes

Utgrävningen

När Vasa hade tömts på vatten var det dags att gräva ut henne. Arkeologerna går ombord vaccinerade mot sjukdomar och iklädda gummikläder klättrade arkeologerna ombord och fick där ta sig fram i en miljö där tiden stannat 333 år tidigare.

Många fynd skulle hittas. Alla fynd mättes och registrerades noggrant. Fynden fördes i väg för konservering. Alla fynd av trä fick Polyetylenglykol behandling. Arkeologerna jobbade i ständig tät dimma efter som skeppet besprutades med vatten dynget runt.

Det enda guldföremål man hittade ombord var en ring. Någon av befälen kanske tappade den när han flydde det sjunkande skeppet. Här kan fantasin spela in vem som tappade ringen. kanske var det Viceamiral Erik Jönsson Krämer som tappade ringen?

Under en kanonlavett låg skelettet efter en av Vasas besättningsmän fastklämt, fortfarande med håret kvar, skorna på, rester av kläder och mynt i en ficka. Bendelar från en ovanligt stor katt återfanns på trossdäck. Här hittade man också resterna av de sex segel som inte var satta när Vasa seglade."

Flera små lådor med personliga tillhörigheter hittades ombord. Små matförråd och kläder.
  portfolio img

  Arkeologer ombord på Vasa, troligen under invigningen av Wasavarvet.

  Archaeologists aboard the Vasa, probably during the inauguration of the Wasa Shipyar.

  portfolio img

  Arkeolog mäter ombord på Vasa samtidigt som Vasa besprutas med vatten för att inte torka ut.

  Archaeologists measuring board the Vasa same time as the Vasa sprayed with water to not dry out.

  portfolio img

  Arkeolog gräver fram fynd under utgrävningen. Ett helt samhälle från tidigt 1600-tal växer fram i erkeologenas händer.

  Archaeologists working with the excavation An entire community from the early 1600s is emerging in erkeologenas hands.

  portfolio img

  Arkeolog Jonas Ferenius, gräver fram fynd vid utgrävningen.

  Archaeologist Jonas Ferenius, dig up find at the excavation.

  portfolio img

  Arkeolog med ett fynd från Vasas trossdäck, en fingerring av guld. Det enda guld föremål som hittades ombod.

  Archaeology with a finding from the Vasa's deck. A finger ring of gold. The only gold objects found on board.

  portfolio img

  Arkeolog med ett fynd från Vasas trossdäck, en fingerring av guld. Det enda guld föremål som hittades ombod.

  Archaeology with a finding from the Vasa's deck. A finger ring of gold. The only gold objects found on board.

  portfolio img

  Dykare håller ett kranium. En av de omkomna som följde Vasa i till botten 1628.

  Diver holding a skull. One of the deceased that followed Vasa in the bottom 1628th.

  portfolio img

  En kanonlavett bärs bort, En sjöman fastnade under en sådan när skeppet välte.

  A cannon gun carriage carried away, a sailor caught in one when the ship overturned.

  portfolio img

  Ett av dem skelett av dem som följde vasa i djupet

  One of the skeletons of those who followed vasa in depth.FIND AND OBJECTS

The Vasa Museum collections consist of Vasa and all of the o bjects that were found with the ship. We regard it as a closed find in which all parts are of equal importance to an understanding of the whole.

The collections include the more than 40 000 objects that were found in and around the ship. Among the objects are equipment and decorative elements from the ship as well as personal belongings of the crew, different types of weapons, tools and coins. There are also the remains of the about 25 people who died in the catastrophe.

The objects and ship give a unique picture of everyday life at sea and on land, and of shipbuilding techniques and nautical warfare in the early 1600s. Documentation, research and analysis of the objects and ship are continuing In the spring 1628, Vasa was secured down below the king´s castle. Vasa was ready for a stability test. After a few attempts to get the huge ship to sway side to side, the test was called off. The risk of Vasa sinking down to the bottom of the ocean was high; however this problem was not possible to tell the King. Well, the crew knew that the Vasa ship might sink and continued their work. The problem got worst because they continued to take onboard heavy appliances; guns, bullets gunpowder preparing the ship for departure.

Objects not on display are stored in one of our two museum stores. The temperature and humidity in both the stores and the museum is kept stable for the preservation of the collections. Methods f or long-term preservation of the ship and the objects are under constant development.

Over 50 years after the excavation and raising of Vasa we still have much to learn".

The pictures speak for themselves


Fynd och föremål

Vasamuseet samlingar består av Vasa och alla fynd som fanns med fartyget. Vid dykningarna både utanpå och i skeppet har många fynd gjorts. Ca 40000 föremål har tagits hand av Vasamuseet och konserverats.

Alla träskulpturer har återfått sin ursprungliga plats på skeppet. De delar i trä man har nytillverkat har fått bevara sin nya glans mot Vasas svarta trä.

Alla föremål besprutades med polyetylenglykol (PEG). Överskottet fick man värma bort. Vasa har kallats världens största pussel

Vasamuseets timmermän har genom skicklighet och klurighet sakta återskapat Vasa. Från vrak till ett örlogsfartyg från 1628.

Föremålen och fartyg ger en unik bild av vardagen till sjöss och på land, och varvsindustrin tekniker och nautiska krigföring i början av 1600-talet. Dokumentation, forskning och analys av föremålen och fartyg fortsätter.

Föremål inte på visas lagras i en av våra två magasinshallar. Temperaturen och luftfuktigheten i både butiker och museet hålls stabil för bevarandet av samlingarna. Metoder f eller långsiktigt bevarande av fartyget och föremålen är under ständig utveckling.

Över 50 år efter utgrävningen av Vasa vi har fortfarande mycket att lära.

Bilderna talar för sig själva

Skulpturer.

The Sculptures.


Music by/Musik av Piarre Attigants
Music/Musik: Bransle de champigne
Ensemble: Wstra Aros pijpare

The Power And the Glory

In the 1600s it was believed much on magic, superstitions and sorcery. Religion had strong influence on man. That decorated a ship in this way was to impress but also to frightened. Show that Sweden was not to play with

Hundreds of sculptures on the ship reflect how King Gustav Adolf wanted the world to see Sweden and himself. Vasa was built for the war against Poland, and among the sculptures are several that belittle the enemy. The ship’s stern is a large advertisement for Sweden and Sweden’s king, a 17th-century form of war propaganda.

The Vasa is decorated with 700 sculptures and ornaments. To intimidate the enemy roaring lion heads were attached to the gun ports. It must have been an impressive sight when the ship open gun ports.

The sculptured figures of the Vasa may be divided into the following categories:
155 herm pilasters of different sizes and types.
87 warriors and knight figures
74 masks.
71 grotesque figures - human and animal
35 animal figures
10 Putti
8 heraldic sculptures
13 "odd sculptures"

Makten och härligheten

Under 1600-talet trodde man mycket på magi, vidskepelse och trolldom. Religionen hade starkt påverkan på människan. Att man utsmyckade ett skepp på detta vis var för att imponera men också att skrämmas.

Vasa är dekorerad med 700 skulpturer och ornament. För att skrämma fienden sattes rytande lejon huvuden upp på kanonportarna. Det måste ha varit en imponerande syn när fartyget öppna kanonportarna.

I Gamla Stan i Stockholm kan man se att nästan varje port i husen har skulpturer. Den är en del av 1600- talets arkitektur och även skeppen utsmyckades som en del i propaganda för kungen.

Figurerna på Vasa är hämtad från sagoväsen,romerska krigare, sjöjungfruar och mytologiska väsen. Det var inte bara för att imponera och skrämmas utan dessa figurer skulle stärka moralen bland manskapet ombord.

Vasas skulpturer kan delas in i följande kategorier:
1. Hermpilastrar av varierande slag 155 st.
2. Krigare och riddare 87 st.
3. Maskaroner 74 st.
4. Groteska skulpturer - människor och djur 71 st.
5. Djurfigurer 35 st.
6. Putti 10 st.
7. Heraldiska skulpturer 8 st.
8. Udda skulpturer 13 st.

portfolio img

Gustav II Adolf kröns av Karl IX;s gripar. Högst upp på akterkastellet.
Gustav II Adolf crowned by Karl IX;s griffins. Note the letters GARS at the bottom with a cherub´s head in their midst.

portfolio img

Riksvapnet hållandes av två lejon.
The National Coat-of-Arms - held by two lions.

portfolio img

Riksvapnet hållandes av två lejon på sin orginalplats på akterkastellet.
National coat of arms holding by the two lions at its original location on stern.

portfolio img

Vasavapnet - en reproduktion.
The Vasa Family Coat-of-Arms.

portfolio img

Två av Gideons krigare.
Two of Gideon´s soldiers.

portfolio img

Gotisk krigare - detalj.
Detail of Gothic Warrior.

portfolio img

Vasavapnet i orginal.
The National Coat-of-Armst.

portfolio img

Kanonport med lejonmask.
Gun port with lion head.

portfolio img

Galjonsfiguren ett lejon i språng. Kungen kallades "lejonet från norden.
The figurehead, leaping lion. The King called the Lion of the North.

The Stern

The stern must have been gleamed by all strong colors August 10, 1628. The ship is painted with colors like yellow, red and gold. Gold leaf was on some sculptures in the salvage.Guessing what treasure chamber there was in the depths.

The decks and cabins of the Vasa were also adorned with sculptures. They are generally smaller and more insignificant than those on the ship´s exterior. There are much fewer sculptures in the interior of the ship.Cartouche above the entrance to the main cabin.After reconstruction the main cabin of the Vasa showed itself to have the same style of decoration as that of halls and state-rooms of several contemporary castles in Sweden such as Gripsholm and Kalmar. The walls of the main cabin were decorated with panels seperated by herm pilasters. Along the walls there were benches fastened to the walls that were turned into beds at night. Apart from a few sculptured figures and an oramented cupboard the main cabin was rather plain, sparsely furnished with a table and some chairs.

well preserved cartouche was found that had been in place above the entrance to the main cabin. A cartouche is a scroll-work which was often used during the Renaissance as a frame around an emblem or a shield. The cartouche of the main cabin on the Vasa is an example of Germanic Renaissance-art. Two tritons (male mermaids) can be seen holding a crown-decked cartouche. Two horns containing fruit are visible under the crown, a symbol of prosperity and wealth. The crown here symbolizes the King and tells the viewer that the admiral on board is the King´s chief subordinate on the Vasa".

Akterspegelnn

Akterspegeln måste ha glimmat den 10 Augusti 1628 i efter middagssolen när skeppet släppte förtöjningarna. Man tror att skeppet målades i starka färger som rött, blått och bladguld.
När man plockade upp lösa föremål såg man att en del av skulpturerna bar spår av bladguld. Man anade vilken skattkammare som fanns i djupet.

"Akterspegeln kröns av en upptill avrundad skulptur som föreställer två gripar som håller en kungakrona över en ung Gustav II Adolf. Gripen ingick i Gustav Adolfs far Karl IX;s vapen. Bokstäverna GARS ser man längst ner med en kerubs huvud i mitten. Dessa är Gustav II Adolfs initialer på latin, 'Gustavus Adolphus Rex Sueciae'."

Även Vasas däck och kajutor var prydda med skulpturer. I förhållande till de som pryder Vasa utvändigt är antalet begränsat.

Vi kan ta amiralskajutan som exempel. Efter en rekonstruktion visade den sig vara snarlik de rum eller salar som fanns på vasaslott som Gripsholm och Kalmar slott. Väggarna i denna kajuta var täckta med paneler med skulpturer och skulpterade lister. Längs med väggarna fanns bänkar ihopbyggda med väggen. Dessa tjänstgjorde också som sängar. Förutom en del skulpturer och ett smyckat skåp var kajutan ganska spartansk med enkla möbler som bord och stolar.

Till sist har vi det stora galjonslejonet längst fram. Lejonet är hela 4 meter långt och väger 450 kilo. Man har avbildat den mitt i ett språng. I framtassarna håller lejonet fram vasen, vasakärven, krönt med en kungakrona.

Att bevara Vasa i 1000 år.

To preserve the Vasa in 1000 years.


Music by/Musik av Anonym
Music/Musik: Adoremus Dominum
Ensemble: New London Consort Philip Pickett

The Spraying

When Vasa was raised in 1961, no one had ever conserved such a large wooden structure before. As the hull was made up of more than 700 cubic meters of wood, weighing ca. 1500 tonnes when wet, this required thinking on a grander scale than any previously conserved object or, for that matter, any object conserved since.

The ship was raised and placed on a reinforced concrete pontoon, and supported by temporary shoring struts. Excavation of the interior took place from May to September 1961, raising over 40,000 separate objects of different materials. All the while, the hull was sprayed with harbour water to prevent the wood from d rying out. In November the same year, the ship was moved to a temporary building for conservation at the Wasa shipyard, where conservation was to take place.

Water spraying of Vasa's hull at The Wasa Shipyard. Vasa was sprayed around the clock for the wood would not crack. Then you could replace water with Polyethylene Glycol PEG so the ship could begin to dry.


Besprutning

Efter att Vasa hade bärgats var det den stora frågan, hur skulle man konservera Vasa? Aldrig hade man gjort nått liknande med ett helt skepp. När Vasa började komma upp ur vattnet började man genast att bespruta Vasa med vatten så att träet inte skulle torka ut. Detta arbete pågick dygnet runt.

När vattendränkt trä får torka utan behandling kan det uppstå stora sprickor och träet kan krympa. Träet kan se friskt ut men träcellerna är försvagade av bakterieangrepp. Det behövs därför något som kan ersätta vattnet i cellerna och ge stöd inifrån. Efter att ha undersökt flera tänkbara material valdes polyetylenglykol (PEG) för att behandla träet i Vasa.

Konservatorerna fortsatte att prova olika typer av PEG genom åren, och både PEG 4000, 1500 och 600 har använts på fartyget. PEG:n rann över skrovets yta och samlades i tankar för att sedan återanvändas.
Sprejbehandlingen pågick i 17 år, från april 1962 till januari 1979, följt av ytterligare nio års långsam lufttorkning. Ett sista ytlager PEG 4000 lades på som skydd för fartyget och värmdes in med varmluftsblåsare.

portfolio img

Vasas undre batteridäck med delvis nedmonterade kanonlavetter. Skeppet sprutas med PEG.
Vasa's lower gun deck with partial dismantled cannon carriages. The ship is sprayed with polyethylene glycol PEG.

portfolio img

Delar av skeppet som sticker upp ovan vattenytan sprutas med vatten efter bärgningen, för att inte träet ska torka ut och spricka.
Parts of the ship that sticks up above the water surface is sprayed with water after salvaging for not the wood to dry out and crac.

portfolio img

Vasas övredäck besprutas med vatten för att träet inte ska torka ut. Här i GV-dockan på Beckholmen.
Vasa upper deck sprayed with water to keep the wood from drying out. Here in GV dry dock on Beckholmen.

portfolio img

Vasa sprutas med vatten för att förhindrda träet från uttorkning. Här i GV-dockan på Beckholmen.
Another view of the spraying.

portfolio img

Erik Dahlbäck handbesprutar Vasas skrov 1961.
Erik Dahlback hand spray Vasa's hull in 1961.

portfolio img

Vattenbesprutning av Vasas skrov på Wasavarvet.
Water spraying of Vasa's hull at The Wasa Shipyard.

portfolio img

PEG av Vasas skrov på Wasavarvet.
Water spraying of Vasa's hull at The Wasa Shipyar.

portfolio img

Vattenbesprutning av Vasas skrov på Wasavarvet.
Water spraying of Vasa's hull at The Wasa Shipyard.

portfolio img

Vattenbesprutning av Vasas skrov på Wasavarvet.
Water spraying of Vasa's hull at The Wasa Shipyard.

portfolio img

Manuell vattenbesprutning av Vasas skrov på Wasavarvet.
Manual water spraying of Vasa's hull at The Wasa Shipyard

portfolio img

Vattenbesprutning av Vasas skrov på Wasavarvet.
Water spraying of Vasa's hull at The Wasa Shipyard.

Vasa's conservation

When waterlogged wood is allowed to dry out without treatment, severe cracking and shrinkage can occur. The wood may look sound, but the wood cells are weakened by bacterial decay. Some substance is therefore required to replace the water in the cells and provide internal support. After examining a number of possible materials, the conservators chose the synthetic polymer polyethylene glycol (PEG) to treat Vasa’s wood. PEG is a synthetic wax that is soluble in water; it is a common component in cosmetics, such as lipsticks and face creams, and is widely used in the pharmacy and food industries. Experiments showed that a PEG solution could diffuse into the wood structure to replace the water, and prevent cracking and shrinking.

While PEG impregnation works well for objects in tanks, treating a ship the size of Vasa presented a huge challenge and the only option was to spray the PEG over the ship. PEG spraying began in April 1962. Initially the work was done by hand which was time-consuming and not very efficient. It took five men five hours to spray the entire surface of the ship. More efficient spraying was achieved in 1965, when an automatic spray system was installed, with 500 spray nozzles directed over the inside and outside of the ship. The PEG concentration was gradually increased from a low concentration of 10% and ending with a ca 45% solution. Boron salts were added initially to prevent micro-organism growth but later also to neutralize acids.

The conservators continued testing various types of PEG over the years, and PEG 4000, 1500 and 600 have all been used on the ship. The PEG ran over the hull’s surface, was collected in tanks and re-used. The spray treatment lasted 17 years, from April 1962 to January 1979, followed by another 9 years of slow air-drying. A final surface layer of PEG 4000 was applied as physical protection to the ship and metled into the surface with hot-air blowers.


Att bevara Vasa

När vattendränkt trä får torka ut utan behandling, kan svår sprickbildning och krympning inträffar. Träet kan se friskt, men träcellerna försvagas av bakteriell nedbrytning. Någon substans krävs därför för att ersätta vattnet i cellerna och ge intern support. Efter att ha undersökt ett antal möjliga material, konservator valde den syntetiska polymeren polyetylenglykol (PEG) för att behandla Vasas trä. PEG är en syntetiskt vax som är lösligt i vatten; Det är en vanlig komponent i kosmetika, såsom läppstift och ansiktskrämer , och används ofta i apoteket och livsmedelsindustrin. Experiment visade att en PEG-lösning skulle kunna diffundera in i trästrukturen för att ersätta vattnet och förhindra sprickbildning och krympning.

Medan PEG impregnering fungerar bra för föremål i tankar,men att behandla ett fartyg av Vasas storlek var enenorm utmaning och det enda alternativet var att spruta PEG över skeppet. PEG sprutning började i april 1962. Initialt arbete gjordes för hand som var tidskrävande och inte särskilt effektiv. Det tog fem män fem timmar för att spraya hela ytan av fartyget. Mer effektiv besprutning uppnåddes i 1965, när en automatisk sprutsystem installerades, med 500 sprutmunstycken riktade över insidan och utsidan av fartyget. PEG koncentrationen ökades gradvis från en låg koncentration av 10% och slutar med en ca 45% lösning. Borsalter tillsattes initialt för att förhindra mikroorganismtillväxt men senare också för att neutralisera syror.

Skeppsgården, flottans varv, låg på nuvarande Blasieholmen som på den tiden var två öar. På den större ön låg stapelbäddarna och de många verkstäderna. Skeppsgården hyrdes vid denna tid ut till en skeppsbyggmästare, som skulle bygga och underhålla flottans skepp och båtar.

Konservator fortsatte att testa olika typer av PEG under åren, och PEG 4000, 1500 och 600 har alla använts på skeppet. PEG spreyades över skrovets yta, samlades upp i tankar och återanvändas . Sprutbehandling varade 17 år, från april 1962 till januari 1979, följt av ytterligare 9 år av långsam lufttorkning . Ett slutligt ytskikt av PEG 4000 applicerades som fysiskt skydd till fartyget och metled in i ytan med varm-luftblåsmaskiner .

Världens största pussel.

A giant puzzlel.


Music/Musik from year/från år 1612
Music by/Musik Pierre Francisque Caroubel
Music/Musik: Dances/dans Volte/
Ensemble: Ullsamer Collegium

A giant puzzlel

WAfter the ship entered the temporary Wasa Shipyard began the process of rebuilding her. It could be done after the ship treated with polyethylene glycol. The treatment lasted for 17 years from April 1962 to January 1979, followed by another nine years of slow air drying. And then a slow drying for nine more years.

The magnificent stern was completely destroyed. Thanks to the Vasa Museum craftsman are stern restored. All the sculptures in place.

When Vasa was raised, a giant puzzle remained to be reassembled. There were no plans or contemporary pictures of the ship, so the restorers had to work directly from the remains. Thousands of loose pieces from the collapsed upper parts of the hull were raised and conserved, and then the right places for them had to be found on the ship.

The wood of Vasa is more than 95% original timber. In addition to the ship and the longboat (esping in Swedish), the Vasa Museum’s collections include over 40000 finds. An internet database provides access to the collection for the general public, as each object is recorded, photographed and registered.

Vasa had four of her ten sails set when she sank. The other six were found carefully folded and stored in the sail room when the ship was raised. Even though they were in very bad condition, it was possible to conserve the sails and save them. The smallest sail, 32 square meters of hemp canvas, is exhibited in the museum".

Världens största pussel

Efter att Vasa kommit in i det provisoriska Wasavarvet började arbetet med att återuppbygga henne. Det kunde göras efter att skeppet behandlats med polyetylenglykol. Behandlingen pågick i 17 år från april 1962 till januari 1979, följt av ytterligare nio års långsam lufttorkning. Och sedan en långsam torkning på ytterligare 9 år. Hela det magnifika akterskeppet var helt raserat vid bärgningen men tack vara Vasas skickliga timmermän är akterskeppet helt återställt.

"Vasa har kallats världens störta pussel. Vid bärgningen tog det hand om ca 40 000 lösa föremål. På den tiden Vasa byggdes fanns det inga ritning. Timmermännen som jobbade med Vasa fick gissa till vad sakerna har haft sin plats på skeppet.

Vasa är i dag 98% i original. För att visa besökarna vad som är nytillverkat låter man de delarna behålla sin ljusa färg mot Vasas svarta. Vasas undermast delar är riggad med vant och tåg. Går man till Vasamuseet så ser du masttoppar på museets tak. Så hög skulle Vasa ha varit.

För att visa vad som är nytillverkat på Vasa, har man bevarat det nya delarna ljusa. Vasa orgialdelar är svarta

Vasa hade fyra av sina tio segel satta när hon sjönk. Den andra sex befinns noggrant ihopp vaikta och förvaras i hållskeppet. Dem hittades vid bärgningen och trots att de var i mycket dåligt skick, var det möjligt att bevara seglen och spara dem. Den minsta segel, 32 kvadratmeter hampa duk, ställs ut på museet.

portfolio img

Beckholmen Beckholmsberget Konservering Vasaföremål Marinarkeologi. Hit föreds förmål av konservering och torkning.

Beckholmen in Stockholm preservation. Vasa Objects Underwater Archaeology. Here they ended up the objects who would conservation and dried.

portfolio img

PEG-behandlade träföremål. PEG= Polyetylenglykol används vid konservering av trä.
Polyethylene glycol-treated wood. Waiting to dry.

portfolio img

Vasas styrbords låringsgallerier under restaurering på Wasavarvet.
Vasa starboard galleries under restoration at the Wasa Shipyard.

portfolio img

Arbete med Vasas restaurering på Wasavarvet.
A work with Vasa restoration in the Wasa Shipyar.

portfolio img

För att visa vad som är nytillverkat på Vasa, har man bevarat det nya delarna ljusa. Vasa orgialdelar är svarta.
The bright timber shows visitors what new manufactured

portfolio img

Dem romerska krigarna och galjonsfiguren ett ljon i språng är i orginal. Bogsprötet och repen är nytillverkat.
The ship's bow with the Roman emperors. And figurehead a lion that takes a leap. New manufactured bowsprit and new rope.

portfolio img

Dem romerska krigarna och galjonsfiguren ett ljon i språng är i orginal. Bogsprötet och repen är nytillverkat.
The ship's bow with the Roman emperors. And figurehead a lion that takes a leap. New manufactured bowsprit and new rope.

portfolio img

Vasas akter med det väldiga rodret 11,5 meter högt.
Vasa stern with the enormous rudder 11.5 meter high.

portfolio img

Sex av tio segel är bevarad. Bilden av seglen hissade är från Vasa modellen på Vasamuseet./
Six of the ten sails are preserved. The image of the sails are hoisted from Vasa model of the Vasa Museum.

Wasavarvet.

The Vasa Shipyard.


Music by/Johan Hermann Schein
Music/Musik: Dances/Danser
Ensemble: Ulsamer Collegium

The move to Wasa Shipyard

When archaeologists have finished searching the ship could Vaasa moved to her home. She was standing on a concrete pontoon was towed to the Vasa Museum shipyard. It became her home from 1961-1988 Note that spelled Wasa Shipyard with W.

On land, built two parallel low-rise buildings which contained rooms for exhibitions and for staff. Crosswise on a pontoon in Salt Lake was the cabinet for warship Vasa

The first years were expecting the visitor a rare sight the ship was without masts and missing Decks, visitors could walk on a slippery position around the ship and the Vasa was wrapped in a fog of preservatives, which museum visitors were inhale. The facility being demolished in late 1988, when the Vasa made his last trip to the current museum. She passed the place where she had sunk 1628th

The Wasa Shipyard, designed by architect Rune Synnelius inaugurated with cannon salute from two of the Vasa's guns that were left.

Flytten till Wasavarvet

När arkeologerna hade sökt klart i skeppet kunde Vasa flyttas till sitt hem. Hon stod på en betongponton som bogserades till Wasavarvets museum. Det blev hennes hem från 1961-1988. Obs att man stavade Wasavarvet med W.

På land uppfördes två parallella låga byggnader som innehöll lokaler för utställningar och för personal. På tvären på en ponton i Saltsjön var själva höljet för Örlogsskeppet Vasa.

De första åren väntade besökaren en ovanlig syn, fartyget var utan master och saknade däck, man kunde gå på en slipprig ställning runt skeppet och själva Vasa var insvept i en dimma av konserveringsmedel, som besökarna fick andas in. Anläggningen revs i slutet av år 1988, när Vasa gjorde sin sista resa till sitt nuvarande museum. Hon passerade den plats där hon hade förlist den 10 augusti 1628.

Wasavarvet, ritat av arkitekten Rune Synnelius invigdes med kanonsalut från två av Vasas kanoner som fanns kvar. Wasavarvet invigs med salut, svenskt lösen som avfyras med två av Vasas kanoner av Kommendörkapten Edward Hamilton.

portfolio img

Vasa i Beckholmskanalen under bygget av pontonhuset. I Vasas akter syns dykarflotten.
Vasa in Beckholmen channel during the construction of pontoon house. In Vasa stern visible dives raft.

portfolio img

Vasa, på sin ponton, blir bogserad till Wasavarvets anläggning nedan för Liljevalchs konsthall.
Vasa, on her pontoon, being towed to the Wasa Shipyard facility below Liljevalchs Art Gallery.

portfolio img

Vasa inne i sitt pontonhus, utanför Kastellholmen, på väg till Alkärret där Wasavarvet kom att ligga.
Vasa inside his pontoon house, outside Kastellholmen, on the way to Alkärret where Wasa Shipyard came to lie.

portfolio img

Vasa i sitt flytande pontonhus, på väg till Alkärret där Wasavarvet kom att ligga.
Vasa inside his pontoon house, outside Kastellholmen, on the way to Alkärret where Wasa Shipyard came to lie.

portfolio img

Invigningen 1961 öppnades med en salut från en av Vasas kanoner.
The opening 1961 was opened with a salute by a Vasa cannons.

portfolio img

Besökare får inte gå ombord på Vasa men fotot är taget föröver.
Visitors are not allowed to board the Vasa but the photo is taken towards the bow.

portfolio img

Vasa´s övre deck.
Vasa's upper deck

portfolio img

Vasa under återuppbyggnad.
Vasa under reconstruction.

portfolio img

En av Vasas timmer män som jobbar med skeppet.
One of Vasa carpenters who work with the ship.

Vasamuseet

The Vasa Museum


Music/Musik from year/Från år 1551
Music by/Musik av Tylman Susato s
Music/Musik: Dances Rondo from Dansarye/
Danser Rondo från Dansarye
Ensemble: Westra Aros Pijpare

Vasa Moves again

In 1981 a pan-Nordic competition to select the architect for the permanent  Vasa Museum was held and 384 designs were submitted.  The winners were the Swedish architects Marianne Dahlbäck and Göran Månsson with their design “Ask”. Construction began on 2 November 1987 when Prins Bertil,Duke of Halland inaugurated the building and laid the foundation stone in a dry dock from 1878.

Soon the ship was hidden from the general public for almost a year. In September 1988, while still in place at the Wasavarvet Museum, the ship was built into a protective shell in preparation for her journey to the new museum – a voyage on the water.

In December 1988 Vasa made her final voyage. Resting on a pontoon she was transported in her protective shell to her new home.

The ship was now standing in a water-filled dry dock inside the new Vasa Museum. And slowly the water was drained from the dry dock and the protective shell removed from Vasa.

During the summer of 1989 the museum, then still a construction site, was opened and nearly a quarter of a million visitors could see the partially uncovered ship.


Vasa flyttar igen

1981 utlystes en öppen nordisk arkitekttävling för det nya permanenta Vasamuseet. 384 förslag lämnades in. Och det blev de svenska arkitekterna Marianne Dahlbäck och Göran Månssons bidrag ”Ask” som vann. Museet började byggas 2 november 1987, efter att prins Bertil invigt bygget och lagt den första grundstenen vid en gammal torrdocka från 1878.

Och snart skulle skeppet bli dolt för utomstående i nästan ett år. I september 1988 byggdes skeppet in i ett skyddande skal på sin plats inne i Wasavarvet. Detta för att förbereda resan till det nya museet. En resa som skeppet skulle göra sjövägen. I december 1988 gjorde Vasa sin hittills sista resa till havs. Vilande på en ponton fraktades skeppet inuti ett skyddsskal till sin nya boning. Skeppet stod nu i en vattenfylld torrdocka inuti det nya Vasamuseet. Och sakta kunde man börja släppa ut vattnet ur torrdockan och ta bort det skyddande skalet runt Vasa".

"Sommaren 1989 började smygpremiären av det nya museet, som då fortfarande var en byggarbetsplats. Och nästan en kvarts miljon besökare kunde se det delvis blottlagda skeppet. Den 15 juni 1990 invigdes museet officiellt av Carl XVI Gustaf, och sedan dess har miljontals besökare från hela världen hittat hit. 20 år senare hade lokalerna blivit för små. Med över en miljon besökare började vi bygga ut museet hösten 2011. Bygget stod klart i maj 2013.

portfolio img

Vasa, väl inpackad, bogseras in på sin ponton i nya Vasamuseet, samt publik.
Vasa, well wrapped, is towed in on their pontoon in the new Vasa Museum, and the audience.

portfolio img

Vasa, väl inpackad, bogseras in på sin ponton i nya Vasamuseet
Vasa, well wrapped, is towed in on their pontoon in the new Vasa Museum

portfolio img

Vasamuseet en vinterdag.
Vasa Museum on a winter day.

portfolio img

Vasamuseet firar 25 år med kanon salut.
Vasa Museum celebrates 25 years with a cannon salut.

portfolio img

Utan dessa herrar Per Edvin Fälting och Anders Franzén inget Vasamuseum .
Without these gentlemen Per Edvin Fälting and Anders Franzén no Vasa Museum

portfolio img

Vasa i sitt nya hem.
Vasa in her new home.

Past the wreck site

Vasa made its last trip in 1988. She passed the spot where she sank in 1628, then found 333 years later and rebuilt. From a wreck to world-class warship Vasa 1628

King Carl XVI Gustaf inaugurated the museum on 15 June 1990 and since then millions of visitors from all over the world have made their way here.

With over a million visitors a year we reconstructed the museum. The museum reopened 1 May 2013, with a new exhibition hall, entrance hall and and brand new shop.

Architects: Marianne Dahlbäck and Göran Månsson.
Construction cost: 200 million SEK (until the opening in 1990).
Volume of the building: 117 000 cubic metres.
Area: 12 540 square metres.
Quantity of concrete: approximately 12 000 cubic metres.
Number of outer wall corners: 55.
Copper clad surface: 12 000 square metres.
Pine flooring: 4 000 square metres.
Cobble floor: 1 500 square metres; approx. 155 000 cobble stones.
Public area: 7 600 square metres (of which 3 265 square metres are exhibition areas).
Height of the ship’s hall: 34 metres".Förbi förlisnings platsen

Vasa gjorde sin sista resa 1988. Hon passerade den plats där hon förliste 1628, för att sedan hittas 333 år senare och återuppbyggas. Från ett vrak till världsklass Örlogsskeppet Vasa 1628

Kung Carl XVI Gustaf invigde museet den 15 juni 1990 och sedan dess har miljontals besökare från hela världen har gjort sig hit.

Med över en miljon besökare per år byggde vi om museet. Museet återupptas 1 maj 2013, med en ny utställningshall , hall och och ny butik.

Arkitekter: Marianne Dahlbäck och Göran Månsson
Byggkostnad: 200 miljoner kronor (fram till invigningen)
Byggnadsvolym: 117 000 kubikmeter
Area: 12 540 kvadratmeter
Betongmängd: cirka 12 000 kubikmeter
Antal ytterväggshörn: 55 stycken
Kopparklädd yta: 12 000 kvadratmeter
Furugolv: 4 000 kvadratmeter.
Gatustensgolvyta: 1 500 kvadratmeter (cirka 155 000 gatstenar)
Besöksyta: 7 600 kvadratmeter (varav 3 265 är utställningsytor).
Skeppshallens höjd: 34 meter"

Ett hjärtligt tack.

A Very very big thanks


Music/Musik from year/Från år 1609
Music by/Musik av Claudio Giovanni Antonio Monteverdi
Music/Musik: L'Orfeo /
Ensemble: Le Concert des Nations

Very very big thanks

I would like to say thank to them who have helped me with the website of Vasa's history. I want to say thanks to the museums and individuals that I have borrowed images and text from.

Thanks to my teacher in second grade (1979) Birgitta Sundqvist that started my interest for Vasa. She read the book The Vasa Saga.

Thanks to my wife Josephine who have cheered me up, and have been a support. TI have sometimes been close to give up.

Thanks to the National Maritime Museums for letting me borrow images and text.

A thank you to the Vasa Museum, Former Director Marika Hedin and staff. For that I can borrow images and text.

Thanks to Sundbybergs Folkhögskola, Reading and writing course for dyslexics the academic year 2013-2015.
Teacher Jacob Svanberg, Lena Forsberg and Tiina Chenon and my classmate Dion Ijeh for help in translating the page.

Thanks to artist Axel Nelson for letting me borrow images and text to chapter about the Stockholm shipyard.

Thanks to photographers

Annelie karlsson National Maritime Museums((Pictures of the Vasa, etc.)
Sture Silvander (older pictures of Vasa)
Anne Aheinen (the pictures about the sea-chest, etc.)
Johan Avard (the chapter about Vasa sculptures)
and all the anonymous photographers I've borrowed images from.

A thank Rasmus Eriksson technical support and assistance

Ett hjärtligt tack!

Jag vill här med tacka dem som har hjälpt mig med hemsidan om Örlogsskeppet Vasas historia. Jag vill tacka dom museum och privatpersoner som har ställt upp med bilder och text.

Ett tack till min lärare i årskurs 2 (1979) Birgitta Sundqvist som satte i gång mitt intrsse om Vasa. Hon läste boken Sagan om Vasa och där började det hela.

Ett tack till min fru Josefine som har muntrat upp mig och sett till att sidan kommit vidare fast jag har varit på väg att ge upp.

Ett tack till Statens maritima museer för att jag får låna bilder och text.

Ett tack till Vasamuseet FD chef Marika Hedin med personal för att jag får låna bilder och text.

Ett tack till Sundbybergs Folkhögskola, Läs och skriv kurssen för dyslektiker läsåret 2013-2015.
Lärare Jakob Svanberg, Lena Forsberg och Tiina Chenon samt min klasskompis Dion Ijeh för hjälp med att översätta sidan.

Ett tack till konstnär Axel Nelson för att jag får låna bilder och text till avsnittet om skeppsgården.

Ett tack till fotografer

Annelie karlsson Statens maritima museer (Bilder på Vasa m.m.)
Sture Silvander (för äldre bilder på Vasa)
Anne Aheinen (för bilder på propplodet och sjömanskista m.m.))
Johan Avard (för avsnittet om Vasas skulpturer)
och alla anonyma fotografer som jag har lånat bilder av.

Ett tack Rasmus Eriksson teknisk support och hjälp.

My Vasa Interest

My name is Per-Gunnar Svensson and have created this website about Royal Warship Vasa.

All started when my teacher Brigitta read "The Vasa saga" in primary school. My grandfather said we were going and look at the ship. We did that. And at the Wasa Shipyard fell in love with this ship and her story.

There have been and will be many visits to the Vasa Museum. Vasa can trigger the imagination with her story. She is unique. She is the only surviving ship from e 17th century.

Vasa brought an interest in old dance music. Music from the late 14th century and the early 17th century is wonderful to listen to.

Today I am a member of Vasa friends and go at the museum as often as I can.

We may not be able to have her for all eternity, but in our hearts will Vasa and her crew always sail.

Mitt Vasa intresse

Jag heter Per-Gunnar Svennson och är webmaster för denna sida.
Det hela började när min fröken Birgitta läste Sagan om Vasa i myshörnan i årskurs 2 Min farfar tyckte att vi skulle åka och titta på skeppet. Det gjorde vi och jag blev helt såld på skeppet och dess historia.

Sedan dess har jag massor av gånger besökt Vasamuseet både på gamla och nya. Vasa trollbinder båda vuxna och gamla med sin unika historia. Det är ju det enda skeppet i världen som är bevarat från tidigt 1600-tal.

Vasa fick mig att börja lyssna på dansmusik från 1500- och 1600-talen. Det var den gamla Vasafilmen, med gruppen Juculatores Upsalienses som gjorde filmens soundtrack, som fick mig att bli intresserad. Den musiken är verkligen spännande att lyssna på. Att gå på Vasamuseet och höra musiken i lurarna och titta på skeppet ger Vasa en levande bild.

Idag är jag medlem i Vasas vänner och går på museet så ofta jag kan.

Vasa kanske vi inte kommer att få behålla i all framtid men Vasa och hennes besättning och historia kommer att alltid ha en speciell plats i mitt hjärta.